ابزارهای موجود در فناوری آموزشی (بخش دوم)

Submitted by jk on س., 08/06/2019 - 18:03

کلاس مجازی
محیط یادگیری مجازی، که نوعی خط مشی یادگیری است، با ادغام همزمان فناوری های متعدد ارتباطی، کلاس درس و یا جلسه ای را شبیه سازی می کند. نرم افزار کنفرانس وب، به دانش آموزان و آموزگاران کمک می کند تا از طریق وبکم، میکروفون و چت همزمان در گروه با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. شرکت کننده ها می توانند با بالابردن دست اجازه بگیرند به نظرسنجی پاسخ بدهند و یا امتحان بدهند. هروقت آموزگار اجازه دهد دانش آموزان می توانند از ضبط دیجیتالی با کامپیوتر که شامل فایل صوتی می شود استفاده کنند – آموزگار نوبت ها، امکان استفاده از میکروفون و کنترل را مشخص می کند. 

تکنولوژی آموزش چیست؟

Submitted by jk on س., 08/06/2019 - 18:02

تکنولوژی آموزشی مطالعه و اقدامی اخلاقی در تسهیل روند یادگیری و بهبود عملکرد می باشد که با استفاده از فرآیندها و منابع تکنولوژیکی مناسب حاصل می شود. در تکنولوژی آموزشی به طور همزمان از نرم افزار فیزیکی و نظریه آموزشی استفاده می شود و حوزه های متعددی را شامل می گردد که عبارتنداز نظریه یادگیری، آموزش مبتنی بر کامپیوتر، یادگیری آنلاین، و یادگیری با موبایل (استفاده از تکنولوژی موبایل در روند یادگیری). بنابراین، می توانیم از جوانب متعدد و مجزایی به توسعه تکنیکی و عقلانی تکنولوژی آموزشی بپردازیم:

یادگیری هم‌زمان و غیرهم‌زمان

Submitted by jk on س., 08/06/2019 - 18:00
اینکه یادگیری الکترونیک تا چه حدی جایگزین سایر رویکردهای یادگیری و تدریس شده است، امری متغیر است که شامل طیف صفر تا صد یادگیری آنلاین و از راه دور می شود. برای طبقه بندی میزان کاربرد تکنولوژی از واژه های توصیفی متعددی استفاده می شود که البته چندان هم منسجم نیستند. برای مثال، "یادگیری آمیخته" یا "یادگیری مخلوط" به لوازم کمک آموزشی در کلاس و یا به لپ تاپ اشاره دارد و یا شاید رویکردهایی را در بر بگیرد که زمان قبلی کلاس درس کاهش یافته است اما حذف نشده است و با یادگیری آنلاین جایگزین گشته است. "یادگیری توزیعی (طبقه بندی شده)" هم مولفه یادگیری الکترونیک مربوط به رویکرد آمیخته را توصیف می کند و هم محیط های یادگیری آنلاین و از راه دور.

تاریخچه فناوری آموزش (بخش دوم)

Submitted by jk on س., 08/06/2019 - 17:56


ارتباط دیجیتالی و شبکه سازی در آموزش از اواسط دهه 1980 آغاز شد. موسسات آموزشی با ارائه دوره های یادگیری از راه دور، از این روش بهره بردند. سیستم های یادگیری الکترونیک بر اساس یادگیری/آموزش مبتنی بر کامپیوتر اغلب همان روش سختگیرانه تدریس قدیمی را کپی می کنند که در آن، نقش سیستم الکترونیک برای انتقال دانش فرض شده است و مخالف سیستم هایی است که بعدها بر اساس یادگیری گروهی مبتنی بر کامپیوتر توسعه یافت و باعث توسعه دانش شد.